Ordinær Generalforsamling i musikforeningen Rock ‘In House for 2019 afholdes tirsdag d. 5. marts kl. 19:00 på Loftet på Godset.

Se indkaldelse her Gf 2019

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 2. kvartal, senest 1. juni.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Oplysning om ordinær generalforsamling, publiceres på forenings hjemmeside, samt ved opslag og e-mail til medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen