Ordinær Generalforsamling i musikforeningen Rock ‘In House for 2019 blev afholdt tirsdag d. 5. marts på Godset.

Dato for 2020 er endnu ikke fundet

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 2. kvartal, senest 1. juni.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Oplysning om ordinær generalforsamling, publiceres på forenings hjemmeside, samt ved opslag og e-mail til medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen