Generalforsamling i musikforeningen Rock ‘In House for 2018  blev afholdt mandag
den 28. maj 2018  på godset

 

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 2. kvartal, senest 1. juni.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Oplysning om ordinær generalforsamling, publiceres på forenings hjemmeside, samt ved opslag og e-mail til medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen