VIGTIGT ! 
Generalforsamlingen 24. marts aflyses pga. den nuværende situation 
– ny dato og indkaldelse snarest !

Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest 1. juni.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Oplysning om ordinær generalforsamling, publiceres på forenings hjemmeside, samt opslag og e-mail til medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.