Bestyrelsen i Rockinhouse 2021/22

Det er bestyrelsens ansvar at tilsikre, der leves op til foreningens formålsparagraf og vedtægterne generelt, samt de krav der ligger i aftalen som regionalt spillested. Bestyrelsen kontrollerer løbende foreningens aktiviteter, men den skal gennem en tæt indsigt i foreningens aktiviteter først og fremmest være med til at skabe en fremadrettet værdi for foreningen.

Bestyrelsen arbejder for at tilsikre de bedst mulige relationer og arbejdsfordeling med foreningens samarbejdspartnere, herunder især spillestedet Godset, der fungerer som sekretær for Rock´In House.

Med baggrund i et velfungerende historisk koncept er det bestyrelsens mission fortsat at tilsikre, at der arbejdes med nye tanker og idéudvikling i forhold til den overordnede musikprofil, herunder de arrangementsformer der anvendes.

Formand: Freddy Træholt
Næstformand: Jytte Gøttig
Best. medl.: Martin Johansen
Best. medl.: Tanya Engels Kragelund
Best. medl.: Lau Lauridsen
Best. medl.: Jess Fisker Hansen
Best. medl.: Claus Høilund

Suppleant: Iben Poder
Suppleant: Kaare Black

Vedtægter
Klik her så du kan downloade foreningens vedtægter.