Bestyrelsen i Rockinhouse 2024/25

Det er bestyrelsens ansvar at tilsikre, der leves op til foreningens formålsparagraf og vedtægterne generelt, samt de krav der ligger i aftalen som regionalt spillested. Bestyrelsen kontrollerer løbende foreningens aktiviteter, men den skal gennem en tæt indsigt i foreningens aktiviteter først og fremmest være med til at skabe en fremadrettet værdi for foreningen.

Bestyrelsen arbejder for at tilsikre de bedst mulige relationer og arbejdsfordeling med foreningens samarbejdspartnere, herunder især spillestedet Godset, der fungerer som sekretær for Rock´In House.

Med baggrund i et velfungerende historisk koncept er det bestyrelsens mission fortsat at tilsikre, at der arbejdes med nye tanker og idéudvikling i forhold til den overordnede musikprofil, herunder de arrangements former der anvendes.

Bestyrelsesleder : Tim Kruse
Vicebestyrelsesleder: Claus Høilund
Best. medl.: Martin Johansen
Best. medl.: Casper Marienlund
Best. medl.: Margit Høj Hansen
Best. medl.: Kenneth Bryhl
Best. medl.: Nikolaj Nørup

Suppleant: Inge-lene Klarholt
Suppleant: Ib Filtenborg

Vedtægter
Klik her så du kan downloade foreningens vedtægter 2024