Historien om Rock’ In House

Rock’ In House er en frivillig musikforening, som arrangerer rytmiske koncerter i Kolding.
Foreningen blev dannet i 1993 med de formål, at skaffe byens musikere egnede øvelokale faciliteter, samt skabe rammerne for et spillested til de arrangerende foreninger i byen.

Begge ønsker er idag opfyldt gennem Godset.

Idag er foreningens største aktivitet at drive regionalt spillested i samarbejde med Kolding Kommune & Godset.

Foreningen Rock´In House (RIH) er den største musikarrangerende forening på Godset med over 100 koncerter om året i alle mulige forskellige genrer, her er musik til næsten alle målgrupper.

Foreningen Rock´In House har en række aftaler med Kolding Kommune som gør, at bestyrelse og frivillige kan beskæftige sig med det det handler om, selve koncert-delen på Godset.

At Godset idag er blevet landskendt som et af de bedste spillesteder herhjemme, skyldes ikke bare samarbejde, men det skyldes i høj grad også den helt særlige værdi og varme de frivillige bidrager med, samt det faktum at der udelukkende arbejdes for musikken.

Uden de frivilliges entusiasme og arbejdsiver for at give sig selv og borgerne i kommunen musik oplevelser var foreningen & Godset aldrig blevet til det vi kender idag.

Fra 2021 – 2024 er Godset igen udpeget som Regionalt spillested.

Staten har indgået aftale med 19 regionale spillesteder for den kommende fire-årige periode. Se evt. ramme-aftalen.

Det er fortsat Kolding Kommune, som har indgået kontrakten med staten om at drive et regionalt spillested, og det er så foreningen Rockin House, som tager sig af at udføre den væsentligste del af opgaven for kommunen på Godset.

Rock´In House står bag hovedparten af  koncerterne på Godset se programmet på Godset´s koncertkalender