Ordinær generalforsamling afholdes 30. juni 2020.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden – se dagsorden her
Oplysning om ordinær generalforsamling, publiceres på forenings hjemmeside, samt opslag og e-mail til medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.